tjekkisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

別表
- (příloha)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
přibl. (přibližně)
Brugt når kvantiteten er ukendt
参考文献一覧
lit. (literatura)
Liste over de kilder der er brugt
およそ
cca (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
kap. (kapitola)
En præciseret sektion af værket
- (sloupec)
Den lodrette side af en tabel
学位論文
dis. (disertace, disertační práce)
Et komplet værk om et bestemt emne
編さん
edit. (editována kým)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
např. (například)
Brugt til at give et eksempel
特に
zejm. (zejména)
Brugt til at definere noget mere klart
etc.
atd. (a tak dále)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
obr. (obrázek)
Et diagram der ledsager en del af værket
すなわち
tj. (to jest)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
含めて
vč. (včetně)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
注意
Pozn. (poznámka)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p.(ページ)
str. (strana)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp.(ページ 複数)
str. (strany)
Adskillige sider af papir i et manuskript
序論
- (předmluva)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
(人物名)出版
publ. (publikováno kým)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
(人物名)編
rev. (revidováno kým)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
再版
dot. (dotisk)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
(人物名)訳
přel. (přeloženo kým)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
obj. (objem)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk