ungarsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

別表
függ. (függelék)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
kb. (körülbelül)
Brugt når kvantiteten er ukendt
参考文献一覧
bibliog. (bibliográfia)
Liste over de kilder der er brugt
およそ
kb. (körülbelül)
Brugt til at vurdere en kvantitet
fej. (fejezet)
En præciseret sektion af værket
oszl. (oszlop)
Den lodrette side af en tabel
学位論文
dissz. (disszertáció)
Et komplet værk om et bestemt emne
編さん
szerk. (szerkesztette X)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
pl. (például)
Brugt til at give et eksempel
特に
kül. (különösen)
Brugt til at definere noget mere klart
etc.
stb. (és így tovább)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
ábr. (ábra)
Et diagram der ledsager en del af værket
すなわち
azaz/vagyis/következtetésképpen
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
含めて
beleértve
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
注意
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p.(ページ)
o./old. (oldal)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp.(ページ 複数)
o./old. (oldal/oldalak)
Adskillige sider af papir i et manuskript
序論
Előszó
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
(人物名)出版
kiad. (kiadta X/kiadó)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
(人物名)編
Átdolgozta X
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
再版
Utánnyomás
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
(人物名)訳
ford. (fordította X)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
köt. (kötet)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk