japansk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

app.(附录)
別表
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
approx.(大约)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliog.(引用来源)
参考文献一覧
Liste over de kilder der er brugt
ca.(大约)
およそ
Brugt til at vurdere en kvantitet
ch.(章)
En præciseret sektion af værket
col.(柱)
Den lodrette side af en tabel
diss.(论文)
学位論文
Et komplet værk om et bestemt emne
ed.(编辑)
編さん
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
e.g.(例如)
Brugt til at give et eksempel
esp.(尤其是)
特に
Brugt til at definere noget mere klart
etc.(等等)
etc.
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig.(图表)
Et diagram der ledsager en del af værket
i.e.(既)
すなわち
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incl.(包括)
含めて
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B.(注意)
注意
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p.(页)
p.(ページ)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp.(页)
pp.(ページ 複数)
Adskillige sider af papir i et manuskript
pref.(前言)
序論
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
pub.(由...出版)
(人物名)出版
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev.(由...修改)
(人物名)編
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
rpt.(转载)
再版
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trans.(由...翻译)
(人物名)訳
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol.(卷)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk