russisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

app.(附录)
прил. (приложения)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
approx.(大约)
прибл. (приблизительно)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliog.(引用来源)
библ. (библиография)
Liste over de kilder der er brugt
ca.(大约)
ca. (circa -ровно)
Brugt til at vurdere en kvantitet
ch.(章)
гл. (глава)
En præciseret sektion af værket
col.(柱)
кол. (колонка)
Den lodrette side af en tabel
diss.(论文)
дисс. (дисертация)
Et komplet værk om et bestemt emne
ed.(编辑)
ред. (редактор ...)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
e.g.(例如)
н/р (на пример)
Brugt til at give et eksempel
esp.(尤其是)
особенно (особенно)
Brugt til at definere noget mere klart
etc.(等等)
и т.д. (и так далее)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig.(图表)
рис. (рисунок)
Et diagram der ledsager en del af værket
i.e.(既)
т.е. (то есть)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incl.(包括)
вкл. (включая)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B.(注意)
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p.(页)
стр. (страница)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp.(页)
стр-ы. (страницы)
Adskillige sider af papir i et manuskript
pref.(前言)
прол. (пролог)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
pub.(由...出版)
изд. (издательство)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev.(由...修改)
ред. (просмотрено...)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
rpt.(转载)
обр. (в обработке...)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trans.(由...翻译)
trans. (перевод ...)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol.(卷)
vol. (volume - ценность)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk