tyrkisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

app.(附录)
ek
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
approx.(大约)
tahmini/ yaklaşık
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliog.(引用来源)
Bibliyografi/ Kaynakça
Liste over de kilder der er brugt
ca.(大约)
aşağı yukarı/ takribi
Brugt til at vurdere en kvantitet
ch.(章)
Bölüm/ ünite
En præciseret sektion af værket
col.(柱)
kol. (kolon)/ sütun
Den lodrette side af en tabel
diss.(论文)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Et komplet værk om et bestemt emne
ed.(编辑)
tarafından düzeltildi
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
e.g.(例如)
ör./örn. (örneğin)
Brugt til at give et eksempel
esp.(尤其是)
özellikle
Brugt til at definere noget mere klart
etc.(等等)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig.(图表)
fig. (figür)
Et diagram der ledsager en del af værket
i.e.(既)
yani
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incl.(包括)
kapsar/ dahil
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B.(注意)
d.e. (dikkat edilecek)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p.(页)
s. (sayfa)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp.(页)
sayfalar
Adskillige sider af papir i et manuskript
pref.(前言)
önsöz/ giriş
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
pub.(由...出版)
yay. (yayımlandı)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev.(由...修改)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
rpt.(转载)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trans.(由...翻译)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol.(卷)
böl. (bölüm)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk