kinesisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

부록
app.(附录)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
대략
approx.(大约)
Brugt når kvantiteten er ukendt
참고 문헌 목록
bibliog.(引用来源)
Liste over de kilder der er brugt
대략
ca.(大约)
Brugt til at vurdere en kvantitet
제 (숫자 ex. 1) 장
ch.(章)
En præciseret sektion af værket
세로줄
col.(柱)
Den lodrette side af en tabel
논문
diss.(论文)
Et komplet værk om et bestemt emne
편집
ed.(编辑)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
예,
e.g.(例如)
Brugt til at give et eksempel
특히,
esp.(尤其是)
Brugt til at definere noget mere klart
등...
etc.(等等)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig.(图表)
Et diagram der ledsager en del af værket
즉,
i.e.(既)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
... 포함
incl.(包括)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
주의
N.B.(注意)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p.
p.(页)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp.
pp.(页)
Adskillige sider af papir i et manuskript
서두
pref.(前言)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
(홍길동) 지음
pub.(由...出版)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
(홍길동) 개정
rev.(由...修改)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
재판본
rpt.(转载)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
(홍길동) 번역
trans.(由...翻译)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
제 (몇) 판
vol.(卷)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk