tyrkisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

부록
ek
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
대략
tahmini/ yaklaşık
Brugt når kvantiteten er ukendt
참고 문헌 목록
Bibliyografi/ Kaynakça
Liste over de kilder der er brugt
대략
aşağı yukarı/ takribi
Brugt til at vurdere en kvantitet
제 (숫자 ex. 1) 장
Bölüm/ ünite
En præciseret sektion af værket
세로줄
kol. (kolon)/ sütun
Den lodrette side af en tabel
논문
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Et komplet værk om et bestemt emne
편집
tarafından düzeltildi
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
예,
ör./örn. (örneğin)
Brugt til at give et eksempel
특히,
özellikle
Brugt til at definere noget mere klart
등...
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figür)
Et diagram der ledsager en del af værket
즉,
yani
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
... 포함
kapsar/ dahil
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
주의
d.e. (dikkat edilecek)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p.
s. (sayfa)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp.
sayfalar
Adskillige sider af papir i et manuskript
서두
önsöz/ giriş
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
(홍길동) 지음
yay. (yayımlandı)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
(홍길동) 개정
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
재판본
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
(홍길동) 번역
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
제 (몇) 판
böl. (bölüm)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk