rumænsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

aneks
app. (appendix)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ok. (około)
aprox. (aproximativ)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliografia
Bibliografie - nu se prescurtează
Liste over de kilder der er brugt
circa
cca (circa)
Brugt til at vurdere en kvantitet
rozdz. (rozdział)
cap. (capitol)
En præciseret sektion af værket
kolumna
col. (coloană)
Den lodrette side af en tabel
dysertacja
Disertaţie - nu se abreviază
Et komplet værk om et bestemt emne
pod red. (pod redakcją)
n.t. (nota traducătorului)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
np. (na przykład)
ex. (exemplu)
Brugt til at give et eksempel
szczególnie
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Brugt til at definere noget mere klart
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
rys. (rysunek)
fig. (figura)
Et diagram der ledsager en del af værket
tj. (to jest)
adică
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
wliczając
inclusiv - nu se abreviază
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
str. (strona)
p./pg. (pagina)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
str. (strony)
pp. (paginile)
Adskillige sider af papir i et manuskript
wstęp/przedmowa
pref. (prefaţă)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
wyd. (wydawnictwo)
ed. (editat de)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
korekta
red. (redactor)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
przedruk
reed. (reeditarea)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
tłum. (tłumaczenie)
trad. (tradusă de)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
t. (tom)
vol. (volumul/tomul)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk