tjekkisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

aneks
- (příloha)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ok. (około)
přibl. (přibližně)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliografia
lit. (literatura)
Liste over de kilder der er brugt
circa
cca (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
rozdz. (rozdział)
kap. (kapitola)
En præciseret sektion af værket
kolumna
- (sloupec)
Den lodrette side af en tabel
dysertacja
dis. (disertace, disertační práce)
Et komplet værk om et bestemt emne
pod red. (pod redakcją)
edit. (editována kým)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
np. (na przykład)
např. (například)
Brugt til at give et eksempel
szczególnie
zejm. (zejména)
Brugt til at definere noget mere klart
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
atd. (a tak dále)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
rys. (rysunek)
obr. (obrázek)
Et diagram der ledsager en del af værket
tj. (to jest)
tj. (to jest)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
wliczając
vč. (včetně)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
nb. (notabene/nota bene)
Pozn. (poznámka)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
str. (strona)
str. (strana)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
str. (strony)
str. (strany)
Adskillige sider af papir i et manuskript
wstęp/przedmowa
- (předmluva)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
wyd. (wydawnictwo)
publ. (publikováno kým)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
korekta
rev. (revidováno kým)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
przedruk
dot. (dotisk)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
tłum. (tłumaczenie)
přel. (přeloženo kým)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
t. (tom)
obj. (objem)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk