arabisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
ملحق
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
aprox. (aproximadamente)
تقريبا
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliogr. (bibliografia)
الببليوغرافيا
Liste over de kilder der er brugt
cerca
حوالي
Brugt til at vurdere en kvantitet
cap. (capítulo)
فصل
En præciseret sektion af værket
col. (coluna)
عمود
Den lodrette side af en tabel
dissertação
أطروحة
Et komplet værk om et bestemt emne
ed. (edição)
التحرير
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
p.ex. (por exemplo)
مثلا
Brugt til at give et eksempel
especialmente
خاصّةً
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)
إلخ. (إلى آخره)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
شكل
Et diagram der ledsager en del af værket
i.e. (id est)
يعني
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incluindo
بما في ذلك
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
تنبيه
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (página)
ًص. (صفحة)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (páginas)
صفحات
Adskillige sider af papir i et manuskript
prefácio
مقدمة
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
E. (editor)
EE. (editores)
الناشر
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
revisado por
راجعه
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
reimpresso
إعادة الطباعة
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
Trad. (tradução)
ترجمة
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volume)
مجلد
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk