dansk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
bilag
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
aprox. (aproximadamente)
ca. (cirka)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliogr. (bibliografia)
bibliografi
Liste over de kilder der er brugt
cerca
ca. (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
cap. (capítulo)
afsnit
En præciseret sektion af værket
col. (coluna)
kolonne
Den lodrette side af en tabel
dissertação
afhandling
Et komplet værk om et bestemt emne
ed. (edição)
redigeret af
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
p.ex. (por exemplo)
f.eks. (for eksempel)
Brugt til at give et eksempel
especialmente
især
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)
osv. (og så videre)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
fig. (figur)
Et diagram der ledsager en del af værket
i.e. (id est)
dvs. (det vil sige)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incluindo
inkl. (inklusive)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (página)
side
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (páginas)
s. (sider)
Adskillige sider af papir i et manuskript
prefácio
indledning
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
E. (editor)
EE. (editores)
udgivet af
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
revisado por
revideret af
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
reimpresso
genoptryk
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
Trad. (tradução)
oversat af
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volume)
bind
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk