Græsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
παρ. (παράρτημα)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
aprox. (aproximadamente)
περ. (κατά προσέγγιση)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliogr. (bibliografia)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Liste over de kilder der er brugt
cerca
περ. (περίπου)
Brugt til at vurdere en kvantitet
cap. (capítulo)
κεφ. (κεφάλαιο)
En præciseret sektion af værket
col. (coluna)
στήλη
Den lodrette side af en tabel
dissertação
διατριβή
Et komplet værk om et bestemt emne
ed. (edição)
επιμ. (επιμέλεια)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
p.ex. (por exemplo)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Brugt til at give et eksempel
especialmente
ειδ. (ειδικά)
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
Σχ. (Σχήμα)
Et diagram der ledsager en del af værket
i.e. (id est)
δηλαδή,...
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incluindo
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (página)
σελ. (σελίδα)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (páginas)
σελ. (σελίδες)
Adskillige sider af papir i et manuskript
prefácio
Προτ. (πρόλογος)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
E. (editor)
EE. (editores)
δημοσιεύθηκε από
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
revisado por
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
reimpresso
ανατύπωση
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
Trad. (tradução)
μεταφράστηκε από
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volume)
τομ. (τόμος)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk