ungarsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
függ. (függelék)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
aprox. (aproximadamente)
kb. (körülbelül)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliogr. (bibliografia)
bibliog. (bibliográfia)
Liste over de kilder der er brugt
cerca
kb. (körülbelül)
Brugt til at vurdere en kvantitet
cap. (capítulo)
fej. (fejezet)
En præciseret sektion af værket
col. (coluna)
oszl. (oszlop)
Den lodrette side af en tabel
dissertação
dissz. (disszertáció)
Et komplet værk om et bestemt emne
ed. (edição)
szerk. (szerkesztette X)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
p.ex. (por exemplo)
pl. (például)
Brugt til at give et eksempel
especialmente
kül. (különösen)
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)
stb. (és így tovább)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
ábr. (ábra)
Et diagram der ledsager en del af værket
i.e. (id est)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incluindo
beleértve
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (página)
o./old. (oldal)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (páginas)
o./old. (oldal/oldalak)
Adskillige sider af papir i et manuskript
prefácio
Előszó
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
E. (editor)
EE. (editores)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
revisado por
Átdolgozta X
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
reimpresso
Utánnyomás
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
Trad. (tradução)
ford. (fordította X)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volume)
köt. (kötet)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk