dansk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

app. (appendix)
bilag
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
aprox. (aproximativ)
ca. (cirka)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliografi
Liste over de kilder der er brugt
cca (circa)
ca. (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
cap. (capitol)
afsnit
En præciseret sektion af værket
col. (coloană)
kolonne
Den lodrette side af en tabel
Disertaţie - nu se abreviază
afhandling
Et komplet værk om et bestemt emne
n.t. (nota traducătorului)
redigeret af
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ex. (exemplu)
f.eks. (for eksempel)
Brugt til at give et eksempel
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
især
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera/caetera-lat.)
osv. (og så videre)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
fig. (figur)
Et diagram der ledsager en del af værket
adică
dvs. (det vil sige)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
inclusiv - nu se abreviază
inkl. (inklusive)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p./pg. (pagina)
side
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (paginile)
s. (sider)
Adskillige sider af papir i et manuskript
pref. (prefaţă)
indledning
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
ed. (editat de)
udgivet af
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
red. (redactor)
revideret af
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
reed. (reeditarea)
genoptryk
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trad. (tradusă de)
oversat af
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volumul/tomul)
bind
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk