nederlandsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

app. (appendix)
bijl. (bijlage)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
aprox. (aproximativ)
ong. (ongeveer)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Bibliografie - nu se prescurtează
bibl. (bibliografie)
Liste over de kilder der er brugt
cca (circa)
ca. (circa)
Brugt til at vurdere en kvantitet
cap. (capitol)
hst. (hoofdstuk)
En præciseret sektion af værket
col. (coloană)
kolom
Den lodrette side af en tabel
Disertaţie - nu se abreviază
dissertatie
Et komplet værk om et bestemt emne
n.t. (nota traducătorului)
bew. (bewerkt door)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ex. (exemplu)
bijv. (bijvoorbeeld)
Brugt til at give et eksempel
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
bijz. (bijzonder)
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera/caetera-lat.)
enz. (enzovoort)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
afb. (afbeelding)
Et diagram der ledsager en del af værket
adică
d.w.z (dat wil zeggen)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
inclusiv - nu se abreviază
incl. (inclusief)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p./pg. (pagina)
p. (pagina)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (paginile)
pp. (pagina´s)
Adskillige sider af papir i et manuskript
pref. (prefaţă)
voorwoord
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
ed. (editat de)
uitg. (uitgegeven door)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
red. (redactor)
herz. (herzien)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
reed. (reeditarea)
herdr. (herdruk)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trad. (tradusă de)
vertaald door
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volumul/tomul)
jg. (jaargang)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk