japansk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

app. (appendix)
別表
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
aprox. (aproximativ)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Bibliografie - nu se prescurtează
参考文献一覧
Liste over de kilder der er brugt
cca (circa)
およそ
Brugt til at vurdere en kvantitet
cap. (capitol)
En præciseret sektion af værket
col. (coloană)
Den lodrette side af en tabel
Disertaţie - nu se abreviază
学位論文
Et komplet værk om et bestemt emne
n.t. (nota traducătorului)
編さん
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ex. (exemplu)
Brugt til at give et eksempel
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
特に
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc.
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
Et diagram der ledsager en del af værket
adică
すなわち
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
inclusiv - nu se abreviază
含めて
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
注意
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p./pg. (pagina)
p.(ページ)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (paginile)
pp.(ページ 複数)
Adskillige sider af papir i et manuskript
pref. (prefaţă)
序論
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
ed. (editat de)
(人物名)出版
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
red. (redactor)
(人物名)編
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
reed. (reeditarea)
再版
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trad. (tradusă de)
(人物名)訳
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volumul/tomul)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk