polsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

app. (appendix)
aneks
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
aprox. (aproximativ)
ok. (około)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliografia
Liste over de kilder der er brugt
cca (circa)
circa
Brugt til at vurdere en kvantitet
cap. (capitol)
rozdz. (rozdział)
En præciseret sektion af værket
col. (coloană)
kolumna
Den lodrette side af en tabel
Disertaţie - nu se abreviază
dysertacja
Et komplet værk om et bestemt emne
n.t. (nota traducătorului)
pod red. (pod redakcją)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ex. (exemplu)
np. (na przykład)
Brugt til at give et eksempel
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
szczególnie
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera/caetera-lat.)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
rys. (rysunek)
Et diagram der ledsager en del af værket
adică
tj. (to jest)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
inclusiv - nu se abreviază
wliczając
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p./pg. (pagina)
str. (strona)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (paginile)
str. (strony)
Adskillige sider af papir i et manuskript
pref. (prefaţă)
wstęp/przedmowa
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
ed. (editat de)
wyd. (wydawnictwo)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
red. (redactor)
korekta
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
reed. (reeditarea)
przedruk
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trad. (tradusă de)
tłum. (tłumaczenie)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volumul/tomul)
t. (tom)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk