svensk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

app. (appendix)
Appendix
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
aprox. (aproximativ)
ung. (ungefär)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Bibliografie - nu se prescurtează
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Liste over de kilder der er brugt
cca (circa)
ca. (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
cap. (capitol)
kap. (kapitel)
En præciseret sektion af værket
col. (coloană)
Kolumn
Den lodrette side af en tabel
Disertaţie - nu se abreviază
Doktorsavhandling
Et komplet værk om et bestemt emne
n.t. (nota traducătorului)
red. (redigerad av)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ex. (exemplu)
t.ex. (till exempel)
Brugt til at give et eksempel
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
särskilt
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc. (et cetera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
figur
Et diagram der ledsager en del af værket
adică
d.v.s. (det vill säga)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
inclusiv - nu se abreviază
inkl. (inklusive)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p./pg. (pagina)
s. (sida)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (paginile)
s. (sidor)
Adskillige sider af papir i et manuskript
pref. (prefaţă)
förord
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
ed. (editat de)
publicerad av
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
red. (redactor)
rev. (reviderad av)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
reed. (reeditarea)
omtryck/nytryck
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trad. (tradusă de)
övers. (översättning)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volumul/tomul)
vol. (volym)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk