Thai | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

app. (appendix)
(ภาคผนวก)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
aprox. (aproximativ)
ประมาณ
Brugt når kvantiteten er ukendt
Bibliografie - nu se prescurtează
บรรณานุกรม
Liste over de kilder der er brugt
cca (circa)
ประมาณ
Brugt til at vurdere en kvantitet
cap. (capitol)
บท
En præciseret sektion af værket
col. (coloană)
คอลัมน์
Den lodrette side af en tabel
Disertaţie - nu se abreviază
ปริญญานิพนธ์
Et komplet værk om et bestemt emne
n.t. (nota traducătorului)
แก้ไขโดย
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ex. (exemplu)
ตัวอย่างเช่น
Brugt til at give et eksempel
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
โดยเฉพาะ
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera/caetera-lat.)
และอื่นๆอีกมากมาย
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
ตัวเลข
Et diagram der ledsager en del af værket
adică
กล่าวคือ
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
inclusiv - nu se abreviază
ประกอบไปด้วย
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p./pg. (pagina)
หน้า
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (paginile)
หน้า
Adskillige sider af papir i et manuskript
pref. (prefaţă)
คำนำ
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
ed. (editat de)
ตีพิมพ์โดย
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
red. (redactor)
ทบทวนโดย
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
reed. (reeditarea)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trad. (tradusă de)
แปลโดย
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volumul/tomul)
ระดับ
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk