tjekkisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

app. (appendix)
- (příloha)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
aprox. (aproximativ)
přibl. (přibližně)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Bibliografie - nu se prescurtează
lit. (literatura)
Liste over de kilder der er brugt
cca (circa)
cca (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
cap. (capitol)
kap. (kapitola)
En præciseret sektion af værket
col. (coloană)
- (sloupec)
Den lodrette side af en tabel
Disertaţie - nu se abreviază
dis. (disertace, disertační práce)
Et komplet værk om et bestemt emne
n.t. (nota traducătorului)
edit. (editována kým)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ex. (exemplu)
např. (například)
Brugt til at give et eksempel
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
zejm. (zejména)
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera/caetera-lat.)
atd. (a tak dále)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Et diagram der ledsager en del af værket
adică
tj. (to jest)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
inclusiv - nu se abreviază
vč. (včetně)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p./pg. (pagina)
str. (strana)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (paginile)
str. (strany)
Adskillige sider af papir i et manuskript
pref. (prefaţă)
- (předmluva)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
ed. (editat de)
publ. (publikováno kým)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
red. (redactor)
rev. (revidováno kým)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
reed. (reeditarea)
dot. (dotisk)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trad. (tradusă de)
přel. (přeloženo kým)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volumul/tomul)
obj. (objem)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk