finsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

прил. (приложения)
Liitteet
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
прибл. (приблизительно)
n. (noin)
Brugt når kvantiteten er ukendt
библ. (библиография)
Bibliografia
Liste over de kilder der er brugt
ca. (circa -ровно)
n. (noin)
Brugt til at vurdere en kvantitet
гл. (глава)
kpl (kappale)
En præciseret sektion af værket
кол. (колонка)
Pylväs
Den lodrette side af en tabel
дисс. (дисертация)
Väitöskirja
Et komplet værk om et bestemt emne
ред. (редактор ...)
toim. (toimittanut)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
н/р (на пример)
esim. (esimerkiksi)
Brugt til at give et eksempel
особенно (особенно)
erityisesti
Brugt til at definere noget mere klart
и т.д. (и так далее)
jne. (ja niin edelleen)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
рис. (рисунок)
kaavio
Et diagram der ledsager en del af værket
т.е. (то есть)
eli
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
вкл. (включая)
mukaanlukien
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
стр. (страница)
s. (sivu)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
стр-ы. (страницы)
sivut
Adskillige sider af papir i et manuskript
прол. (пролог)
esipuhe
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
изд. (издательство)
julk. (julkaissut)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
ред. (просмотрено...)
muok. (muokannut)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
обр. (в обработке...)
lisäpainos
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trans. (перевод ...)
kääntänyt
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volume - ценность)
vol. (volyymi)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk