japansk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

прил. (приложения)
別表
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
прибл. (приблизительно)
Brugt når kvantiteten er ukendt
библ. (библиография)
参考文献一覧
Liste over de kilder der er brugt
ca. (circa -ровно)
およそ
Brugt til at vurdere en kvantitet
гл. (глава)
En præciseret sektion af værket
кол. (колонка)
Den lodrette side af en tabel
дисс. (дисертация)
学位論文
Et komplet værk om et bestemt emne
ред. (редактор ...)
編さん
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
н/р (на пример)
Brugt til at give et eksempel
особенно (особенно)
特に
Brugt til at definere noget mere klart
и т.д. (и так далее)
etc.
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
рис. (рисунок)
Et diagram der ledsager en del af værket
т.е. (то есть)
すなわち
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
вкл. (включая)
含めて
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
注意
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
стр. (страница)
p.(ページ)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
стр-ы. (страницы)
pp.(ページ 複数)
Adskillige sider af papir i et manuskript
прол. (пролог)
序論
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
изд. (издательство)
(人物名)出版
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
ред. (просмотрено...)
(人物名)編
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
обр. (в обработке...)
再版
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trans. (перевод ...)
(人物名)訳
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volume - ценность)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk