spansk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

прил. (приложения)
ap. (apéndice)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
прибл. (приблизительно)
aprox. (aproximadamente)
Brugt når kvantiteten er ukendt
библ. (библиография)
bibl. (bibliografía)
Liste over de kilder der er brugt
ca. (circa -ровно)
circ. (circa)
Brugt til at vurdere en kvantitet
гл. (глава)
cap. (capítulo)
En præciseret sektion af værket
кол. (колонка)
col. (columna)
Den lodrette side af en tabel
дисс. (дисертация)
disertación
Et komplet værk om et bestemt emne
ред. (редактор ...)
editado por
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
н/р (на пример)
p. ej. (por ejemplo)
Brugt til at give et eksempel
особенно (особенно)
especialmente
Brugt til at definere noget mere klart
и т.д. (и так далее)
etc. (etcétera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
рис. (рисунок)
fig. (figura)
Et diagram der ledsager en del af værket
т.е. (то есть)
es decir,...
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
вкл. (включая)
incl.
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
стр. (страница)
p. (página)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
стр-ы. (страницы)
pp. (páginas)
Adskillige sider af papir i et manuskript
прол. (пролог)
Prefacio
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
изд. (издательство)
publicado por
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
ред. (просмотрено...)
revisado por
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
обр. (в обработке...)
reedición / nueva edición / reimpresión
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trans. (перевод ...)
traducido por
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volume - ценность)
t.
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk