svensk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

прил. (приложения)
Appendix
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
прибл. (приблизительно)
ung. (ungefär)
Brugt når kvantiteten er ukendt
библ. (библиография)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Liste over de kilder der er brugt
ca. (circa -ровно)
ca. (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
гл. (глава)
kap. (kapitel)
En præciseret sektion af værket
кол. (колонка)
Kolumn
Den lodrette side af en tabel
дисс. (дисертация)
Doktorsavhandling
Et komplet værk om et bestemt emne
ред. (редактор ...)
red. (redigerad av)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
н/р (на пример)
t.ex. (till exempel)
Brugt til at give et eksempel
особенно (особенно)
särskilt
Brugt til at definere noget mere klart
и т.д. (и так далее)
etc. (et cetera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
рис. (рисунок)
figur
Et diagram der ledsager en del af værket
т.е. (то есть)
d.v.s. (det vill säga)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
вкл. (включая)
inkl. (inklusive)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
стр. (страница)
s. (sida)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
стр-ы. (страницы)
s. (sidor)
Adskillige sider af papir i et manuskript
прол. (пролог)
förord
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
изд. (издательство)
publicerad av
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
ред. (просмотрено...)
rev. (reviderad av)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
обр. (в обработке...)
omtryck/nytryck
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trans. (перевод ...)
övers. (översättning)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volume - ценность)
vol. (volym)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk