italiensk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

ap. (apéndice)
Appendice
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
aprox. (aproximadamente)
ca. (circa)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibl. (bibliografía)
Bibliografia
Liste over de kilder der er brugt
circ. (circa)
ca. (circa)
Brugt til at vurdere en kvantitet
cap. (capítulo)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
En præciseret sektion af værket
col. (columna)
Colonna
Den lodrette side af en tabel
disertación
Dissertazione di laurea
Et komplet værk om et bestemt emne
editado por
A cura di
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
p. ej. (por ejemplo)
e.g. (exempli gratia)
Brugt til at give et eksempel
especialmente
Specialmente
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (etcétera)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
fig. (figura)
Et diagram der ledsager en del af værket
es decir,...
i.e. (id est)/cioè
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incl.
incl. (incluso)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (página)
p. (pagina)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (páginas)
pp. (pagine)
Adskillige sider af papir i et manuskript
Prefacio
Prefazione/Preambolo
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
publicado por
Pubblicato da
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
revisado por
n.d.A. (nota dell'autore)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
reedición / nueva edición / reimpresión
Opera ristampata
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
traducido por
Tradotta da
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
t.
vol. (volume)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk