portugisisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

ap. (apéndice)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximadamente)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibl. (bibliografía)
bibliogr. (bibliografia)
Liste over de kilder der er brugt
circ. (circa)
cerca
Brugt til at vurdere en kvantitet
cap. (capítulo)
cap. (capítulo)
En præciseret sektion af værket
col. (columna)
col. (coluna)
Den lodrette side af en tabel
disertación
dissertação
Et komplet værk om et bestemt emne
editado por
ed. (edição)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
p. ej. (por ejemplo)
p.ex. (por exemplo)
Brugt til at give et eksempel
especialmente
especialmente
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (etcétera)
etc. (et cetera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
fig. (figura)
Et diagram der ledsager en del af værket
es decir,...
i.e. (id est)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incl.
incluindo
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (página)
p. (página)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (páginas)
pp. (páginas)
Adskillige sider af papir i et manuskript
Prefacio
prefácio
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
publicado por
E. (editor)
EE. (editores)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
revisado por
revisado por
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
reedición / nueva edición / reimpresión
reimpresso
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
traducido por
Trad. (tradução)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
t.
vol. (volume)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk