russisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

ap. (apéndice)
прил. (приложения)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
aprox. (aproximadamente)
прибл. (приблизительно)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibl. (bibliografía)
библ. (библиография)
Liste over de kilder der er brugt
circ. (circa)
ca. (circa -ровно)
Brugt til at vurdere en kvantitet
cap. (capítulo)
гл. (глава)
En præciseret sektion af værket
col. (columna)
кол. (колонка)
Den lodrette side af en tabel
disertación
дисс. (дисертация)
Et komplet værk om et bestemt emne
editado por
ред. (редактор ...)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
p. ej. (por ejemplo)
н/р (на пример)
Brugt til at give et eksempel
especialmente
особенно (особенно)
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (etcétera)
и т.д. (и так далее)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
рис. (рисунок)
Et diagram der ledsager en del af værket
es decir,...
т.е. (то есть)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incl.
вкл. (включая)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (página)
стр. (страница)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (páginas)
стр-ы. (страницы)
Adskillige sider af papir i et manuskript
Prefacio
прол. (пролог)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
publicado por
изд. (издательство)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
revisado por
ред. (просмотрено...)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
reedición / nueva edición / reimpresión
обр. (в обработке...)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
traducido por
trans. (перевод ...)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
t.
vol. (volume - ценность)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk