tjekkisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

ap. (apéndice)
- (příloha)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
aprox. (aproximadamente)
přibl. (přibližně)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibl. (bibliografía)
lit. (literatura)
Liste over de kilder der er brugt
circ. (circa)
cca (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
cap. (capítulo)
kap. (kapitola)
En præciseret sektion af værket
col. (columna)
- (sloupec)
Den lodrette side af en tabel
disertación
dis. (disertace, disertační práce)
Et komplet værk om et bestemt emne
editado por
edit. (editována kým)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
p. ej. (por ejemplo)
např. (například)
Brugt til at give et eksempel
especialmente
zejm. (zejména)
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (etcétera)
atd. (a tak dále)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Et diagram der ledsager en del af værket
es decir,...
tj. (to jest)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incl.
vč. (včetně)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (página)
str. (strana)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (páginas)
str. (strany)
Adskillige sider af papir i et manuskript
Prefacio
- (předmluva)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
publicado por
publ. (publikováno kým)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
revisado por
rev. (revidováno kým)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
reedición / nueva edición / reimpresión
dot. (dotisk)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
traducido por
přel. (přeloženo kým)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
t.
obj. (objem)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk