arabisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

Appendix
ملحق
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ung. (ungefär)
تقريبا
Brugt når kvantiteten er ukendt
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
الببليوغرافيا
Liste over de kilder der er brugt
ca. (cirka)
حوالي
Brugt til at vurdere en kvantitet
kap. (kapitel)
فصل
En præciseret sektion af værket
Kolumn
عمود
Den lodrette side af en tabel
Doktorsavhandling
أطروحة
Et komplet værk om et bestemt emne
red. (redigerad av)
التحرير
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
t.ex. (till exempel)
مثلا
Brugt til at give et eksempel
särskilt
خاصّةً
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)
إلخ. (إلى آخره)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
figur
شكل
Et diagram der ledsager en del af værket
d.v.s. (det vill säga)
يعني
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
inkl. (inklusive)
بما في ذلك
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
obs (observera)
تنبيه
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
s. (sida)
ًص. (صفحة)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
s. (sidor)
صفحات
Adskillige sider af papir i et manuskript
förord
مقدمة
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
publicerad av
الناشر
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev. (reviderad av)
راجعه
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
omtryck/nytryck
إعادة الطباعة
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
övers. (översättning)
ترجمة
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volym)
مجلد
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk