japansk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

Appendix
別表
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ung. (ungefär)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
参考文献一覧
Liste over de kilder der er brugt
ca. (cirka)
およそ
Brugt til at vurdere en kvantitet
kap. (kapitel)
En præciseret sektion af værket
Kolumn
Den lodrette side af en tabel
Doktorsavhandling
学位論文
Et komplet værk om et bestemt emne
red. (redigerad av)
編さん
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
t.ex. (till exempel)
Brugt til at give et eksempel
särskilt
特に
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)
etc.
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
figur
Et diagram der ledsager en del af værket
d.v.s. (det vill säga)
すなわち
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
inkl. (inklusive)
含めて
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
obs (observera)
注意
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
s. (sida)
p.(ページ)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
s. (sidor)
pp.(ページ 複数)
Adskillige sider af papir i et manuskript
förord
序論
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
publicerad av
(人物名)出版
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev. (reviderad av)
(人物名)編
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
omtryck/nytryck
再版
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
övers. (översättning)
(人物名)訳
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volym)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk