russisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

Appendix
прил. (приложения)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ung. (ungefär)
прибл. (приблизительно)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
библ. (библиография)
Liste over de kilder der er brugt
ca. (cirka)
ca. (circa -ровно)
Brugt til at vurdere en kvantitet
kap. (kapitel)
гл. (глава)
En præciseret sektion af værket
Kolumn
кол. (колонка)
Den lodrette side af en tabel
Doktorsavhandling
дисс. (дисертация)
Et komplet værk om et bestemt emne
red. (redigerad av)
ред. (редактор ...)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
t.ex. (till exempel)
н/р (на пример)
Brugt til at give et eksempel
särskilt
особенно (особенно)
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)
и т.д. (и так далее)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
figur
рис. (рисунок)
Et diagram der ledsager en del af værket
d.v.s. (det vill säga)
т.е. (то есть)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
inkl. (inklusive)
вкл. (включая)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
s. (sida)
стр. (страница)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
s. (sidor)
стр-ы. (страницы)
Adskillige sider af papir i et manuskript
förord
прол. (пролог)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
publicerad av
изд. (издательство)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev. (reviderad av)
ред. (просмотрено...)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
omtryck/nytryck
обр. (в обработке...)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
övers. (översättning)
trans. (перевод ...)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volym)
vol. (volume - ценность)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk