spansk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

Appendix
ap. (apéndice)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ung. (ungefär)
aprox. (aproximadamente)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibl. (bibliografía)
Liste over de kilder der er brugt
ca. (cirka)
circ. (circa)
Brugt til at vurdere en kvantitet
kap. (kapitel)
cap. (capítulo)
En præciseret sektion af værket
Kolumn
col. (columna)
Den lodrette side af en tabel
Doktorsavhandling
disertación
Et komplet værk om et bestemt emne
red. (redigerad av)
editado por
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
t.ex. (till exempel)
p. ej. (por ejemplo)
Brugt til at give et eksempel
särskilt
especialmente
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)
etc. (etcétera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
figur
fig. (figura)
Et diagram der ledsager en del af værket
d.v.s. (det vill säga)
es decir,...
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
inkl. (inklusive)
incl.
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
s. (sida)
p. (página)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
s. (sidor)
pp. (páginas)
Adskillige sider af papir i et manuskript
förord
Prefacio
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
publicerad av
publicado por
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev. (reviderad av)
revisado por
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
omtryck/nytryck
reedición / nueva edición / reimpresión
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
övers. (översättning)
traducido por
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volym)
t.
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk