Thai | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

Appendix
(ภาคผนวก)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ung. (ungefär)
ประมาณ
Brugt når kvantiteten er ukendt
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
บรรณานุกรม
Liste over de kilder der er brugt
ca. (cirka)
ประมาณ
Brugt til at vurdere en kvantitet
kap. (kapitel)
บท
En præciseret sektion af værket
Kolumn
คอลัมน์
Den lodrette side af en tabel
Doktorsavhandling
ปริญญานิพนธ์
Et komplet værk om et bestemt emne
red. (redigerad av)
แก้ไขโดย
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
t.ex. (till exempel)
ตัวอย่างเช่น
Brugt til at give et eksempel
särskilt
โดยเฉพาะ
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
figur
ตัวเลข
Et diagram der ledsager en del af værket
d.v.s. (det vill säga)
กล่าวคือ
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
inkl. (inklusive)
ประกอบไปด้วย
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
obs (observera)
หมายเหตุ
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
s. (sida)
หน้า
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
s. (sidor)
หน้า
Adskillige sider af papir i et manuskript
förord
คำนำ
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
publicerad av
ตีพิมพ์โดย
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev. (reviderad av)
ทบทวนโดย
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
omtryck/nytryck
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
övers. (översättning)
แปลโดย
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volym)
ระดับ
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk