tjekkisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

Appendix
- (příloha)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ung. (ungefär)
přibl. (přibližně)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
lit. (literatura)
Liste over de kilder der er brugt
ca. (cirka)
cca (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
kap. (kapitel)
kap. (kapitola)
En præciseret sektion af værket
Kolumn
- (sloupec)
Den lodrette side af en tabel
Doktorsavhandling
dis. (disertace, disertační práce)
Et komplet værk om et bestemt emne
red. (redigerad av)
edit. (editována kým)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
t.ex. (till exempel)
např. (například)
Brugt til at give et eksempel
särskilt
zejm. (zejména)
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)
atd. (a tak dále)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
figur
obr. (obrázek)
Et diagram der ledsager en del af værket
d.v.s. (det vill säga)
tj. (to jest)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
inkl. (inklusive)
vč. (včetně)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
obs (observera)
Pozn. (poznámka)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
s. (sida)
str. (strana)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
s. (sidor)
str. (strany)
Adskillige sider af papir i et manuskript
förord
- (předmluva)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
publicerad av
publ. (publikováno kým)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev. (reviderad av)
rev. (revidováno kým)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
omtryck/nytryck
dot. (dotisk)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
övers. (översättning)
přel. (přeloženo kým)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volym)
obj. (objem)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk