ungarsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

Appendix
függ. (függelék)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ung. (ungefär)
kb. (körülbelül)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliog. (bibliográfia)
Liste over de kilder der er brugt
ca. (cirka)
kb. (körülbelül)
Brugt til at vurdere en kvantitet
kap. (kapitel)
fej. (fejezet)
En præciseret sektion af værket
Kolumn
oszl. (oszlop)
Den lodrette side af en tabel
Doktorsavhandling
dissz. (disszertáció)
Et komplet værk om et bestemt emne
red. (redigerad av)
szerk. (szerkesztette X)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
t.ex. (till exempel)
pl. (például)
Brugt til at give et eksempel
särskilt
kül. (különösen)
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)
stb. (és így tovább)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
figur
ábr. (ábra)
Et diagram der ledsager en del af værket
d.v.s. (det vill säga)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
inkl. (inklusive)
beleértve
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
obs (observera)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
s. (sida)
o./old. (oldal)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
s. (sidor)
o./old. (oldal/oldalak)
Adskillige sider af papir i et manuskript
förord
Előszó
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
publicerad av
kiad. (kiadta X/kiadó)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev. (reviderad av)
Átdolgozta X
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
omtryck/nytryck
Utánnyomás
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
övers. (översättning)
ford. (fordította X)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volym)
köt. (kötet)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk