japansk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

(ภาคผนวก)
別表
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ประมาณ
Brugt når kvantiteten er ukendt
บรรณานุกรม
参考文献一覧
Liste over de kilder der er brugt
ประมาณ
およそ
Brugt til at vurdere en kvantitet
บท
En præciseret sektion af værket
คอลัมน์
Den lodrette side af en tabel
ปริญญานิพนธ์
学位論文
Et komplet værk om et bestemt emne
แก้ไขโดย
編さん
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ตัวอย่างเช่น
Brugt til at give et eksempel
โดยเฉพาะ
特に
Brugt til at definere noget mere klart
และอื่นๆอีกมากมาย
etc.
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
ตัวเลข
Et diagram der ledsager en del af værket
กล่าวคือ
すなわち
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
ประกอบไปด้วย
含めて
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
หมายเหตุ
注意
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
หน้า
p.(ページ)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
หน้า
pp.(ページ 複数)
Adskillige sider af papir i et manuskript
คำนำ
序論
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
ตีพิมพ์โดย
(人物名)出版
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
ทบทวนโดย
(人物名)編
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
再版
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
แปลโดย
(人物名)訳
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
ระดับ
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk