kinesisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

(ภาคผนวก)
app.(附录)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ประมาณ
approx.(大约)
Brugt når kvantiteten er ukendt
บรรณานุกรม
bibliog.(引用来源)
Liste over de kilder der er brugt
ประมาณ
ca.(大约)
Brugt til at vurdere en kvantitet
บท
ch.(章)
En præciseret sektion af værket
คอลัมน์
col.(柱)
Den lodrette side af en tabel
ปริญญานิพนธ์
diss.(论文)
Et komplet værk om et bestemt emne
แก้ไขโดย
ed.(编辑)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ตัวอย่างเช่น
e.g.(例如)
Brugt til at give et eksempel
โดยเฉพาะ
esp.(尤其是)
Brugt til at definere noget mere klart
และอื่นๆอีกมากมาย
etc.(等等)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
ตัวเลข
fig.(图表)
Et diagram der ledsager en del af værket
กล่าวคือ
i.e.(既)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
ประกอบไปด้วย
incl.(包括)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
หมายเหตุ
N.B.(注意)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
หน้า
p.(页)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
หน้า
pp.(页)
Adskillige sider af papir i et manuskript
คำนำ
pref.(前言)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
ตีพิมพ์โดย
pub.(由...出版)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
ทบทวนโดย
rev.(由...修改)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
rpt.(转载)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
แปลโดย
trans.(由...翻译)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
ระดับ
vol.(卷)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk