polsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

(ภาคผนวก)
aneks
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ประมาณ
ok. (około)
Brugt når kvantiteten er ukendt
บรรณานุกรม
bibliografia
Liste over de kilder der er brugt
ประมาณ
circa
Brugt til at vurdere en kvantitet
บท
rozdz. (rozdział)
En præciseret sektion af værket
คอลัมน์
kolumna
Den lodrette side af en tabel
ปริญญานิพนธ์
dysertacja
Et komplet værk om et bestemt emne
แก้ไขโดย
pod red. (pod redakcją)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ตัวอย่างเช่น
np. (na przykład)
Brugt til at give et eksempel
โดยเฉพาะ
szczególnie
Brugt til at definere noget mere klart
และอื่นๆอีกมากมาย
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
ตัวเลข
rys. (rysunek)
Et diagram der ledsager en del af værket
กล่าวคือ
tj. (to jest)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
ประกอบไปด้วย
wliczając
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
หมายเหตุ
nb. (notabene/nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
หน้า
str. (strona)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
หน้า
str. (strony)
Adskillige sider af papir i et manuskript
คำนำ
wstęp/przedmowa
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
ตีพิมพ์โดย
wyd. (wydawnictwo)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
ทบทวนโดย
korekta
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
przedruk
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
แปลโดย
tłum. (tłumaczenie)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
ระดับ
t. (tom)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk