portugisisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

(ภาคผนวก)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ประมาณ
aprox. (aproximadamente)
Brugt når kvantiteten er ukendt
บรรณานุกรม
bibliogr. (bibliografia)
Liste over de kilder der er brugt
ประมาณ
cerca
Brugt til at vurdere en kvantitet
บท
cap. (capítulo)
En præciseret sektion af værket
คอลัมน์
col. (coluna)
Den lodrette side af en tabel
ปริญญานิพนธ์
dissertação
Et komplet værk om et bestemt emne
แก้ไขโดย
ed. (edição)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ตัวอย่างเช่น
p.ex. (por exemplo)
Brugt til at give et eksempel
โดยเฉพาะ
especialmente
Brugt til at definere noget mere klart
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
ตัวเลข
fig. (figura)
Et diagram der ledsager en del af værket
กล่าวคือ
i.e. (id est)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
ประกอบไปด้วย
incluindo
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
หน้า
p. (página)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
หน้า
pp. (páginas)
Adskillige sider af papir i et manuskript
คำนำ
prefácio
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
ตีพิมพ์โดย
E. (editor)
EE. (editores)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
ทบทวนโดย
revisado por
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
reimpresso
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
แปลโดย
Trad. (tradução)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
ระดับ
vol. (volume)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk