russisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

(ภาคผนวก)
прил. (приложения)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ประมาณ
прибл. (приблизительно)
Brugt når kvantiteten er ukendt
บรรณานุกรม
библ. (библиография)
Liste over de kilder der er brugt
ประมาณ
ca. (circa -ровно)
Brugt til at vurdere en kvantitet
บท
гл. (глава)
En præciseret sektion af værket
คอลัมน์
кол. (колонка)
Den lodrette side af en tabel
ปริญญานิพนธ์
дисс. (дисертация)
Et komplet værk om et bestemt emne
แก้ไขโดย
ред. (редактор ...)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ตัวอย่างเช่น
н/р (на пример)
Brugt til at give et eksempel
โดยเฉพาะ
особенно (особенно)
Brugt til at definere noget mere klart
และอื่นๆอีกมากมาย
и т.д. (и так далее)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
ตัวเลข
рис. (рисунок)
Et diagram der ledsager en del af værket
กล่าวคือ
т.е. (то есть)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
ประกอบไปด้วย
вкл. (включая)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
หน้า
стр. (страница)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
หน้า
стр-ы. (страницы)
Adskillige sider af papir i et manuskript
คำนำ
прол. (пролог)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
ตีพิมพ์โดย
изд. (издательство)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
ทบทวนโดย
ред. (просмотрено...)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
обр. (в обработке...)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
แปลโดย
trans. (перевод ...)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
ระดับ
vol. (volume - ценность)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk