svensk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

(ภาคผนวก)
Appendix
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ประมาณ
ung. (ungefär)
Brugt når kvantiteten er ukendt
บรรณานุกรม
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Liste over de kilder der er brugt
ประมาณ
ca. (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
บท
kap. (kapitel)
En præciseret sektion af værket
คอลัมน์
Kolumn
Den lodrette side af en tabel
ปริญญานิพนธ์
Doktorsavhandling
Et komplet værk om et bestemt emne
แก้ไขโดย
red. (redigerad av)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ตัวอย่างเช่น
t.ex. (till exempel)
Brugt til at give et eksempel
โดยเฉพาะ
särskilt
Brugt til at definere noget mere klart
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
ตัวเลข
figur
Et diagram der ledsager en del af værket
กล่าวคือ
d.v.s. (det vill säga)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
ประกอบไปด้วย
inkl. (inklusive)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
หมายเหตุ
obs (observera)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
หน้า
s. (sida)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
หน้า
s. (sidor)
Adskillige sider af papir i et manuskript
คำนำ
förord
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
ตีพิมพ์โดย
publicerad av
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
ทบทวนโดย
rev. (reviderad av)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
omtryck/nytryck
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
แปลโดย
övers. (översättning)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
ระดับ
vol. (volym)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk