tjekkisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

(ภาคผนวก)
- (příloha)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ประมาณ
přibl. (přibližně)
Brugt når kvantiteten er ukendt
บรรณานุกรม
lit. (literatura)
Liste over de kilder der er brugt
ประมาณ
cca (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
บท
kap. (kapitola)
En præciseret sektion af værket
คอลัมน์
- (sloupec)
Den lodrette side af en tabel
ปริญญานิพนธ์
dis. (disertace, disertační práce)
Et komplet værk om et bestemt emne
แก้ไขโดย
edit. (editována kým)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ตัวอย่างเช่น
např. (například)
Brugt til at give et eksempel
โดยเฉพาะ
zejm. (zejména)
Brugt til at definere noget mere klart
และอื่นๆอีกมากมาย
atd. (a tak dále)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
ตัวเลข
obr. (obrázek)
Et diagram der ledsager en del af værket
กล่าวคือ
tj. (to jest)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
ประกอบไปด้วย
vč. (včetně)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
หมายเหตุ
Pozn. (poznámka)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
หน้า
str. (strana)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
หน้า
str. (strany)
Adskillige sider af papir i et manuskript
คำนำ
- (předmluva)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
ตีพิมพ์โดย
publ. (publikováno kým)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
ทบทวนโดย
rev. (revidováno kým)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
dot. (dotisk)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
แปลโดย
přel. (přeloženo kým)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
ระดับ
obj. (objem)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk