Græsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

- (příloha)
παρ. (παράρτημα)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
přibl. (přibližně)
περ. (κατά προσέγγιση)
Brugt når kvantiteten er ukendt
lit. (literatura)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Liste over de kilder der er brugt
cca (cirka)
περ. (περίπου)
Brugt til at vurdere en kvantitet
kap. (kapitola)
κεφ. (κεφάλαιο)
En præciseret sektion af værket
- (sloupec)
στήλη
Den lodrette side af en tabel
dis. (disertace, disertační práce)
διατριβή
Et komplet værk om et bestemt emne
edit. (editována kým)
επιμ. (επιμέλεια)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
např. (například)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Brugt til at give et eksempel
zejm. (zejména)
ειδ. (ειδικά)
Brugt til at definere noget mere klart
atd. (a tak dále)
κτλ. (και τα λοιπά)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
obr. (obrázek)
Σχ. (Σχήμα)
Et diagram der ledsager en del af værket
tj. (to jest)
δηλαδή,...
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
vč. (včetně)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
Pozn. (poznámka)
σημ. (σημείωση)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
str. (strana)
σελ. (σελίδα)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
str. (strany)
σελ. (σελίδες)
Adskillige sider af papir i et manuskript
- (předmluva)
Προτ. (πρόλογος)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
publ. (publikováno kým)
δημοσιεύθηκε από
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev. (revidováno kým)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
dot. (dotisk)
ανατύπωση
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
přel. (přeloženo kým)
μεταφράστηκε από
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
obj. (objem)
τομ. (τόμος)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk