japansk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

- (příloha)
別表
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
přibl. (přibližně)
Brugt når kvantiteten er ukendt
lit. (literatura)
参考文献一覧
Liste over de kilder der er brugt
cca (cirka)
およそ
Brugt til at vurdere en kvantitet
kap. (kapitola)
En præciseret sektion af værket
- (sloupec)
Den lodrette side af en tabel
dis. (disertace, disertační práce)
学位論文
Et komplet værk om et bestemt emne
edit. (editována kým)
編さん
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
např. (například)
Brugt til at give et eksempel
zejm. (zejména)
特に
Brugt til at definere noget mere klart
atd. (a tak dále)
etc.
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
obr. (obrázek)
Et diagram der ledsager en del af værket
tj. (to jest)
すなわち
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
vč. (včetně)
含めて
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
Pozn. (poznámka)
注意
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
str. (strana)
p.(ページ)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
str. (strany)
pp.(ページ 複数)
Adskillige sider af papir i et manuskript
- (předmluva)
序論
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
publ. (publikováno kým)
(人物名)出版
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev. (revidováno kým)
(人物名)編
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
dot. (dotisk)
再版
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
přel. (přeloženo kým)
(人物名)訳
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
obj. (objem)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk