polsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

- (příloha)
aneks
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
přibl. (přibližně)
ok. (około)
Brugt når kvantiteten er ukendt
lit. (literatura)
bibliografia
Liste over de kilder der er brugt
cca (cirka)
circa
Brugt til at vurdere en kvantitet
kap. (kapitola)
rozdz. (rozdział)
En præciseret sektion af værket
- (sloupec)
kolumna
Den lodrette side af en tabel
dis. (disertace, disertační práce)
dysertacja
Et komplet værk om et bestemt emne
edit. (editována kým)
pod red. (pod redakcją)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
např. (například)
np. (na przykład)
Brugt til at give et eksempel
zejm. (zejména)
szczególnie
Brugt til at definere noget mere klart
atd. (a tak dále)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
obr. (obrázek)
rys. (rysunek)
Et diagram der ledsager en del af værket
tj. (to jest)
tj. (to jest)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
vč. (včetně)
wliczając
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
Pozn. (poznámka)
nb. (notabene/nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
str. (strana)
str. (strona)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
str. (strany)
str. (strony)
Adskillige sider af papir i et manuskript
- (předmluva)
wstęp/przedmowa
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
publ. (publikováno kým)
wyd. (wydawnictwo)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev. (revidováno kým)
korekta
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
dot. (dotisk)
przedruk
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
přel. (přeloženo kým)
tłum. (tłumaczenie)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
obj. (objem)
t. (tom)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk