rumænsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

- (příloha)
app. (appendix)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
přibl. (přibližně)
aprox. (aproximativ)
Brugt når kvantiteten er ukendt
lit. (literatura)
Bibliografie - nu se prescurtează
Liste over de kilder der er brugt
cca (cirka)
cca (circa)
Brugt til at vurdere en kvantitet
kap. (kapitola)
cap. (capitol)
En præciseret sektion af værket
- (sloupec)
col. (coloană)
Den lodrette side af en tabel
dis. (disertace, disertační práce)
Disertaţie - nu se abreviază
Et komplet værk om et bestemt emne
edit. (editována kým)
n.t. (nota traducătorului)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
např. (například)
ex. (exemplu)
Brugt til at give et eksempel
zejm. (zejména)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Brugt til at definere noget mere klart
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
obr. (obrázek)
fig. (figura)
Et diagram der ledsager en del af værket
tj. (to jest)
adică
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
vč. (včetně)
inclusiv - nu se abreviază
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
str. (strana)
p./pg. (pagina)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
str. (strany)
pp. (paginile)
Adskillige sider af papir i et manuskript
- (předmluva)
pref. (prefaţă)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
publ. (publikováno kým)
ed. (editat de)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev. (revidováno kým)
red. (redactor)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
dot. (dotisk)
reed. (reeditarea)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
přel. (přeloženo kým)
trad. (tradusă de)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
obj. (objem)
vol. (volumul/tomul)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk