russisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

- (příloha)
прил. (приложения)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
přibl. (přibližně)
прибл. (приблизительно)
Brugt når kvantiteten er ukendt
lit. (literatura)
библ. (библиография)
Liste over de kilder der er brugt
cca (cirka)
ca. (circa -ровно)
Brugt til at vurdere en kvantitet
kap. (kapitola)
гл. (глава)
En præciseret sektion af værket
- (sloupec)
кол. (колонка)
Den lodrette side af en tabel
dis. (disertace, disertační práce)
дисс. (дисертация)
Et komplet værk om et bestemt emne
edit. (editována kým)
ред. (редактор ...)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
např. (například)
н/р (на пример)
Brugt til at give et eksempel
zejm. (zejména)
особенно (особенно)
Brugt til at definere noget mere klart
atd. (a tak dále)
и т.д. (и так далее)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
obr. (obrázek)
рис. (рисунок)
Et diagram der ledsager en del af værket
tj. (to jest)
т.е. (то есть)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
vč. (včetně)
вкл. (включая)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
str. (strana)
стр. (страница)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
str. (strany)
стр-ы. (страницы)
Adskillige sider af papir i et manuskript
- (předmluva)
прол. (пролог)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
publ. (publikováno kým)
изд. (издательство)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev. (revidováno kým)
ред. (просмотрено...)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
dot. (dotisk)
обр. (в обработке...)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
přel. (přeloženo kým)
trans. (перевод ...)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
obj. (objem)
vol. (volume - ценность)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk