svensk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

- (příloha)
Appendix
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
přibl. (přibližně)
ung. (ungefär)
Brugt når kvantiteten er ukendt
lit. (literatura)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Liste over de kilder der er brugt
cca (cirka)
ca. (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
kap. (kapitola)
kap. (kapitel)
En præciseret sektion af værket
- (sloupec)
Kolumn
Den lodrette side af en tabel
dis. (disertace, disertační práce)
Doktorsavhandling
Et komplet værk om et bestemt emne
edit. (editována kým)
red. (redigerad av)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
např. (například)
t.ex. (till exempel)
Brugt til at give et eksempel
zejm. (zejména)
särskilt
Brugt til at definere noget mere klart
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
obr. (obrázek)
figur
Et diagram der ledsager en del af værket
tj. (to jest)
d.v.s. (det vill säga)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
vč. (včetně)
inkl. (inklusive)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
Pozn. (poznámka)
obs (observera)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
str. (strana)
s. (sida)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
str. (strany)
s. (sidor)
Adskillige sider af papir i et manuskript
- (předmluva)
förord
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
publ. (publikováno kým)
publicerad av
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev. (revidováno kým)
rev. (reviderad av)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
dot. (dotisk)
omtryck/nytryck
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
přel. (přeloženo kým)
övers. (översättning)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
obj. (objem)
vol. (volym)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk