dansk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

ek
bilag
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
tahmini/ yaklaşık
ca. (cirka)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliografi
Liste over de kilder der er brugt
aşağı yukarı/ takribi
ca. (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
Bölüm/ ünite
afsnit
En præciseret sektion af værket
kol. (kolon)/ sütun
kolonne
Den lodrette side af en tabel
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
afhandling
Et komplet værk om et bestemt emne
tarafından düzeltildi
redigeret af
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ör./örn. (örneğin)
f.eks. (for eksempel)
Brugt til at give et eksempel
özellikle
især
Brugt til at definere noget mere klart
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
osv. (og så videre)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figür)
fig. (figur)
Et diagram der ledsager en del af værket
yani
dvs. (det vil sige)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
kapsar/ dahil
inkl. (inklusive)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
d.e. (dikkat edilecek)
NB (notabene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
s. (sayfa)
side
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
sayfalar
s. (sider)
Adskillige sider af papir i et manuskript
önsöz/ giriş
indledning
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
yay. (yayımlandı)
udgivet af
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
revideret af
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
genoptryk
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
oversat af
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
böl. (bölüm)
bind
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk