engelsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

ek
app. (appendix)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
tahmini/ yaklaşık
approx. (approximately)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliog. (bibliography)
Liste over de kilder der er brugt
aşağı yukarı/ takribi
ca. (circa)
Brugt til at vurdere en kvantitet
Bölüm/ ünite
ch. (chapter)
En præciseret sektion af værket
kol. (kolon)/ sütun
col. (column)
Den lodrette side af en tabel
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
diss. (dissertation)
Et komplet værk om et bestemt emne
tarafından düzeltildi
ed. (edited by)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ör./örn. (örneğin)
e.g. (exempli gratia)
Brugt til at give et eksempel
özellikle
esp. (especially)
Brugt til at definere noget mere klart
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figür)
fig. (figure)
Et diagram der ledsager en del af værket
yani
i.e. (id est)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
kapsar/ dahil
incl. (including)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
s. (sayfa)
p. (page)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
sayfalar
pp. (pages)
Adskillige sider af papir i et manuskript
önsöz/ giriş
pref. (preface)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
yay. (yayımlandı)
pub. (published by)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (revised by)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
rpt. (reprint)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
trans. (translated by)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
böl. (bölüm)
vol. (volume)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk